komt dat zien, komt dat zien.

Stichting Wielercomite Westerhoven:
kvK - 62726412 

Leden: Jeff van Tongeren - Voorzitter; Frank Claas - Secretaris; Maud Kaprheijns - Penningmeester; Marcel Das;
               Eric van der Zanden; Michel Sengers en Christoffel Manders.

Secretariaat: Frank Claas, Meanderstraat 23, 5563 BL Westerhoven - 06/30398785 - frank.claas@planet.nl