Stichting Wielercomite Westerhoven:
KvK - 62726412  -
Bank - NL 72 RABO 0302 2487 27 t.n.v. Stichting Wielercomité Westerhoven

Leden: Jeff van Tongeren - Voorzitter; Frank Claas - Secretaris; Maud Kaptheijns - Penningmeester;
               Marcel Das, Eric van der Zanden, Michel Sengers en Christoffel Manders.

Secretariaat: Frank Claas, Meanderstraat 23, 5563 BL Westerhoven - 06/30398785 - frank.claas@planet.nl